Kindbehartiger

 

Sinds april 2017 ben ik gecertificeerd Kindbehartiger. De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem, hen uitleg te geven alsmede hun positie te borgen, het liefst zo vroeg mogelijk als ook (enkele) jaren na de scheiding. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief en vertaalt deze richting ouders/verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig richting het juridisch speelveld door middel van een verslag.

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders/verzorgers en heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

 

Iedere scheidingssituatie is anders. Dit betekent dat het werk van de Kindbehartiger maatwerk betreft. Voor een uitgebreide beschrijving van wat een Kindbehartiger kan betekenen, klik hier.

 

Visser aan Zee is lid van Beroepsorganisatie Kindbehartiger en geregistreerd in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) • © 2017 Josine Visser-de Groot